Skip to primary navigation Skip to content Skip to footer

CAMPA EACHTRA TIMPEALLACHTA

3 Days camp • 4 hours per day • Ages 12-15

Child ages 12-15
88.11

Is deis den scoth é ár gcampa 3 lá do dhéagóirí am a chaitheamh amuigh faoin aer, ag foghlaim faoi bheathra muirí agus faoi thábhacht ár naisc leis an nádúr chomh maith le snas a chur ar a stór focal Gaeilge.

An t-aigéan mór, cladaigh chreagacha, caomhnú na timpeallachta agus truailliú plaistigh – is iad seo na topaicí a chlúdófar ar an gcampa seo. Beidh deis ann páirt a ghlacadh inár gclár eolaíochta saoránaí, rud a mbainfidh aon pháiste le suim i saol na farraige an-sult as. Chomh maith le heolas a fháil ar na topaicí seo, beidh deis ag déagóirí freisin a scilleanna seaschéaslóireachta agus cadhcála a fhorbairt le ranganna agus mionturais ar Loch Luíoch.

Tá an sceidil spleách ar an aimsir, ach caithfear dhá lá ar an trá agus lá amháin ag déanamh spóirt uisce ar an loch.


This 3 day camp is a fantastic chance for teenagers to spend some time outdoors, learning about marine life and the importance of our connection with nature as well as improving their Irish vocabulary.

The ocean, rocky shores, conservation of the environment and plastic pollution – these are the topics that will be covered on the camp. They will take part in our citizen science campaigns, something which any student with an interest in the ocean will enjoy. There will also be a day of activities on the water, where they will get a taste of paddleboarding and kayaking and go on a mini-tour of the lake.

The schedule depends on the weather but there will be two days on the beach and one day doing watersports on the lake.

Skip to toolbar